5
Đánh giá của bạn
Đánh giá:
Gigant Full Color Trung bình 5 / 5 điểm, với 3 đánh giá
Lượt xem:
10th, it has 11K views
Tên khác:
ギガント
Tác giả:
Minh họa:
Thể loại:
Phân loại:
Manga